Traveling Europe

Entdecke unser Europa - Besuche unsere Lieblingsplätze

Admin

login_please

... or_register

 

Chrám svaté Barbory, Kutná Hora

Verfasst von Kristina Rochlova, Tschechische Republik

Kutná Hora , Kutná Hora , Tschechische Republik

sv.Barbora-wikipedia

praguecityline-Kutná Hora

Kutná Hora je české okresní město nacházející se ve středočeském kraji. Město je známé zejména svým velikým historickým významen v těžbě stříbra a stříbrných rud. V 13. století se zde těžila zhruba třetina z celkového množství stříbra v celé oblasti budoucí Evropy. Stříbro se zde na povrchu nacházelo však již v 10. století a umožnilo tak ražbu stříbrných mincí ,,denárů´´. Za doby krále Václava II. vypukla ,,stříbrná horečka´´ a lidé z širokého okolí se sem stěhovali za bohatstvím. Vzniklo tak mnoho osad v jejichž středu se tyčilo čím dál krásnější město Kutná Hora.

 

Bohatství Kutné Hory se stalo hlavním zdrojem české šlechty,která si města velmi hleděla. Proto povolila a dala v roce 1384 prostředky k postavení hornického chrámu svaté Barbory, která je patronkou horníků. Chrám byl od počátku zamýšlen jako velkolepá reprezentativní stavba iniciovaná bohatými kutnohorskými měštany.  Neměl sloužit k náboženským úkonům. Stavba chrámu započala budoucí dlouhodobé napětí mezi Prahou a Kutnou Horou. Největšími konkurenty se stala sv. Barbora a pražská katedrála.

 

Prvním architektem se stal Petr Parléř, známý pro stavbu Svatovítské katedrály. Sv. Barboru převzal později do svých rukou syn Parléře, Jan Parléř. V průběhu husitských válek byla stavba na dlouhých 60 let zastavena. Po skončení válek se stavby ujali místní měštané. Jako stavební materiál používali vápenec těžený v místních dolech. Zanedlouho se stavby ujal Matěj Rejsek, který se již proslavil stavbou Prašné brány v Praze. Rejsek přinesl chrámu většinu jeho gotických prvků. Dalším architektem se stal Benedikt Ried, se kterým přišla velká změna. Podle jeho plánu stavby se pokračovalo i po jeho smrti. Hlavním cílem bylo vytvořit efekt lomících se paprsků světla vytvářejících nadpozemský dojem věčného osvětlení. V roce 1558 definitivně skončily veškeré stavby. Město strádalo díky poklesu těžby stříbrné rudy a stavba chrámu se stala finančně neúnosnou. Poslední stavební úpravy byly provedeny až v roce 1905.

 

V chrámu se nacházejí chorové lavice z dílny Jakuba Nymburského. Vrcholem umělecké tvorby je fresková výzdoba především ve Smíškovské kapli. Převažují báňské motivy. V chrámu se nacházejí také gotické varhany. Nejdominantnější částí katedrály je starogotický oltář. Důraz katedrále dodávají okna s výjevy z české a kutnohorské historie. 

 

google obrázky

praguecityline-Kutná Hora

Nach oben